Započela je obnova još jedne vrijedne zgrade kulturnog sadržaja u Jastrebarskom, Gradskog muzeja.

Sama obnova uključit će građevinske i obrtničke radove, ali i radove na elektroinstalacijama, grijanju, hlađenju i ventilaciji, vodovodu i odvodnji kao i vatrodojavi.

Ugovorena vrijednost svih ovih radova je 1,3 milijuna Eura, a sredstva za obnovu Muzeja osigurala je Zagrebačka županija. Slijedom provedenog postupka javne nabave, izvođač radova je tvrtka Patrik Term d.o.o. iz Jastrebarskog.

Osim zgrade muzeja Županija financira i obnovu zgrade u Ulici V. Mačeka koja je u tijeku, a pomaže i obnovu crkve sv. Ane u Gorici Svetojanskoj.

Riječ je o potresnoj obnovi zgrada javne namjene, a sama zgrada u kojoj se nalazi Gradski muzej Jastrebarsko znatno je oštećena. „Oštećenja muzeja su od prizemlja do potkrovlja zaista ozbiljna, a ova obnova obuhvatit će kompletnu sanaciju i statičku rekonstrukciju zgrade muzeja“, istaknuo je gradonačelnik Novosel i dodao kako će po završetku radova građani ponovno moći uživati u kulturnim sadržajima.