Stela

Ovaj kameni nadgrobni spomenik, nađen na lokalitetu Repišće, najstariji je artefakt koji se čuva u Gradskom muzeju u Jastrebarskom.

Datira se u antičko razdoblje, okvirno u 1 – 2. stoljeće. Ta stoljeća ranocarskog razdoblja, dok je Rimsko Carstvo jako, smatraju se mirnima.

 Granice su tada stabilne, a naseljavanje se intenzivno odvija u nizinama u kojima su i uvjeti života najbolji. Područje na kojem se nalazi selo Repišće zoran je primjer za to – sunčana strana Samoborskog gorja na brežuljkastom terenu koji se spušta prema dolini Kupe (plodno tlo, pašnjaci, šume, voda).

Stela je na lokalitetu pronađena 1979. godine prigodom kopanja rova za polaganje vodovodnih cijevi. Smatra se nadgrobnom pločom vojnog karaktera.  Ploča je rađena od vapnenca, dimenzija 88 x 60 x 32 cm. Stanje joj je dosta loše jer je na površini djelomično otucana, a djelomično i jače izlizana. Također, rubovi su oštećeni pa se ne može odrediti njena prvobitna veličina. Na gornjoj strani ploča ima profilaciju širine 10 cm, a neposredno ispod nje nalazi se gornji rub reljefa koji prikazuje legionarsku kacigu s grebenom, krijestom i zavijorenom perjanicom, te oštećenim štitnikom za obraz. Vidljiva visina kacige koja je postavljena u profilu iznosi 25 cm.

Usprkos spomenutih oštećenja ploča je vrlo interesantna kako zbog mjesta nalaza tako i zbog ikonografskih karakteristika, jer su spomenici ove vrste dosta rijetki.