Rang lista nakon provedenog Natječaja

Objavljujemo Rang listu nakon provedenog natječaja za spremača/spremačicu u Gradskom muzeju Jastrebarsko.

Zahvaljujemo svim kandidatima na interesu i prijavi na Natječaj.

Rang lista je dostupna na niže objavljenoj poveznici.

Rang lista