Poziv na testiranje kandidatima

Na temelju članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Povjerenstvo za
vrednovanje kandidata objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam na radno mjesto Višeg stručnog suradnika.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanoga testiranja obavit će se u

petak, 28. kolovoza 2020. godine, u 9 sati

u prostorijama osnivača Gradskog muzeja Jastrebarsko, na adresi Centar za kulturu
Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko.
Intervju će se provesti, ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pismenom dijelu provjere znanja i sposobnosti, istoga dana na navedenom mjestu.
Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrati će se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Svi kandidati koji su zadovoljili formalne uvijete natječaja o tome su obaviješteni i pozvani na Testiranje.

Poziv na testiranje s uputama preuzmite na poveznici: Poziv na testiranje – Viši stručni suradnik