Obilježavanje Svjetskog dana knjige

Danas se obilježava Svjetski dan knjige, stoga vam predstavljamo najstariju knjigu koju čuvamo u našem muzeju. To je knjiga iz 1636. Ispravnik za jereji ispovidnici, i za pokornih,  franjevca, povjesničara, glagoljaša i misionara Rafaela Levakovića.

On se rodio u Jastrebarskom oko 1590. godine. Od 1623. djelovao je u Rimu u službi Kongregacije za širenje vjere (Congregatio de propaganda fide). Ondje je radio kao redaktor crkvenoslavenskih liturgijskih knjiga. Tada je objavio više crkvenih i liturgijskih djela na glagoljici i ćirilici.

Knjiga Ispravnik za jereji ispovidnici, i za pokornih djelo je posvećeno glagoljašima ali i svećenicima koji su čitali misu na latinskom jeziku. Ispravnik je slobodan hrvatski prijevod s latinskog koji je priredio Zadranin Šime Budinić iz popularnoga priručnika Directorium sacerdotum et poenitentium (1554.) španjolskoga isusovca i »magistra artium« Juana A. Polanca (oko 1516. do 1576.). Budinićev je prijevod objavljen latinicom u Rimu 1582. godine, a 1635. godine Levaković ga je objavio glagoljicom (odmah 1636. godine i latinicom).

Puni naslov:

Ispravnik za jereji ispovidnici, i za pokornih. Prenesen nigda s latinskoga jazika u slovinskij, po popu Šimunu Budineu: a sada pismenni glagoljskimi ispisan, i napečaćen, O. Rafailom Levakovićem. Romae, Typis Sac. Congr. de Propag. Fide, 1635. Svperiorvm permissv.