Jaskanski muzej dobiva novo ruho

U tijeku je obnova još jednog kulturnog bisera u samom centru Jastrebarskog, zgrade Gradskog muzeja.
Trenutno se radi na pripremnim radovima, a sama obnova uključit će građevinske i obrtničke radove, ali i radove na elektroinstalacijama, grijanju, hlađenju i ventilaciji, vodovodu i odvodnji kao i
vatrodojavi.
Riječ je o potresnoj obnovi zgrada javne namjene, a sama zgrada u kojoj se nalazi Gradski muzej Jastrebarsko znatno je oštećena. Ugovorena vrijednost svih ovih radova je 1,3 milijuna Eura, a
sredstva za obnovu Muzeja osigurala je Zagrebačka županija. Slijedom provedenog postupka javne nabave, izvođač radova je tvrtka Patrik Term d.o.o. iz Jastrebarskog.
Obnova bi trebala biti završena do polovice sljedeće godine kada će Jaskanci ponovno moći uživati u kulturnim sadržajima.